OAV 2


momiji-enchou:
	on ore no popii-kun me
	aro kono saki urara gakuen ni naeru to wa
	arashi sono to mo nai aa

guy:
	enchou, ojitsuite, kou iu ongaku kiku no ichiban

song:
	momiji gakuen  ? ? no yuki wa
	momiji gakuen  zenzen sei wo ichiban

momiji-enchou:
	shikashi, doushite kureyo-kun ? ? da

guy:
	urara girimoishio ? ? koroshi wo shinai shite orimasu

momiji-enchou:
	kao ga kowai zo

guy:
	? ? fakkusu de okutte orimasen yo
	urara gakuen ni

momiji-enchou:

guy:
	osore irimasu

momiji-enchou:
	sono koroshi-ya no ude no saki no ude da na

guy:
	mochiron

momiji-enchou:
	kono uchi no ? pura ? to iu koto da to

guy:
	mochiron, mochiron, fujimi no sunaipa

momiji-enchou:
	uu, fujimi

guy:
	sono mo jigoku no ? ? pea

momiji-enchou:
	happyou to korokoro daido ga tsukeru na

guy:
	kanari imasu

riiya:
	chacha

shiine:
	chacha-san
	kyou mo ii tenki desu yo

riiya:
	gakkou itte hirumeshi kuou ze

shiine:
	dekinari kyuushoku no jikan desu ka

riiya:
	chacha, iku zo

chacha:
	hai, ima iku
	ohayou, riiya, shiine-chan

shiine:
	nan desu ka, sono nimotsu

riiya:
	kuimon ka

chacha:
	chigau yo
	seravi-sensei ga yakko-chan ni tanomaretan datte 

shiine:
	ee

riiya:
	akete miyou ze, kyoumi aru zo

chacha:
	dame yarou, sono mono katte micha

riiya:
	auu

shiine:
	yoshi, ? kidarou ?, mattaku

chacha:
	? benrinjuunorakurakuunpa ?
	sa, ikou

shiine:
	hai

woman:
	chigau na

various:
	ohayou
	ohayou
	ohayou
	ohayou

woman:
	koko de ?      ? wo mitsukeru no wa kantan da

somebody:
	ii, popii-kun ?   ?

rasukaru:
	achachachachaa
	? ?

various:
	sensei, ohayou